Disseny gràfic intervenció artística pati de l'IVAM

Disseny gràfic per al projecte: PORTAL D'IGUALTAT / PATIS PER LA IGUALTAT. Disseny i maquetació de la memòria del projecte. Disseny gràfic per a la intervenció i suports promocionals d'aquesta, així com el grafisme per al posterior material de les accions educatives. El projecte tenia diverses accions resumides en: intervenció efímera al pati de l'IVAM + accions publicitàries relacionades amb l'espai del museu i posterior projecte educatiu per a la conscienciació sobre el lloc que ocupa la dona als espais públics de la nostra societat en general i als centres educatius en concret. Un projecte de l'artista Mau Monleón Pradas conjuntament amb la professora i educadora de museus Anna Peris Tierno, desenvolupat en 2018 i materialitzat en 2021.